正在加载

魔兽世界10.0前夕全职业专精天赋树代码一览

时间:2022-10-26 11:55:00 来源:飞机下载 作者:佚名

魔兽世界10.0前夕全职业专精天赋树代码一览

魔兽世界10.0前夕巨龙时代在10月27日即将上线,上线之后将会给玩家带来很多的玩法,在这里很多玩家都非常的关心专精天赋树代码,不同活动挑战的专精天赋树代码是不同的。

魔兽世界10.0前夕全职业专精天赋树代码一览

魔兽世界10.0前夕全职业专精天赋树代码一览

死亡骑士

鲜血

团本

BoPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACJhgk4AiIREJiECkkEJAAAAAAJOQCg0EiEAAQkkkkAAAAA

大米

BoPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACJJgk4ASLSEkISIQSSkAAAAAAIOQCEJNJiEAAgIJRAAAAA

邪恶

团本

BwPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIBSSgEgkEhk4AJJRAAAAAAAAAAKQkIAAgEpIlEJJJSC

大米

BwPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIJcgISEkkEhAJJRCAAAAAAAAAAOQESkkCAAhUOQkkkIJA

冰霜

团本

BsPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkIAQIJcgISEIJJhEIJRSQAiIIRSSSSKBAAAAAAAAAAAAA

大米

BsPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkIAQIJcgISEIJJhEIJRSQAIiIRSSSSKBAAAAAAAAAAAAA

恶魔猎手

浩劫

团本

BEkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQCIhIItkEJJCEAAAAAAASSApQSSBCpFhkEJBB

大米

BEkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgkkkkICSLJRkIQAAAAAAA0SSApRSIIJpFBSAA

复仇

团本

BUkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgIUiDERSARiABARLkIRSIJlkQIJhSQAAAAA

大米

BUkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgIUCREARCQCgEtEJCJIJtkUSIJhSkEAAAAA

德鲁伊

恢复

团本

BkGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQkkoIJJhDoEkAQLSCAAAAAAAAAAAAgiQIJCCSCABLIgkWCAAAAAAiAA

大米

BkGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQkkoJJJJkWAkAlIJAAAAAAAAAAAAAkQIJgAIhQwBClkEkAAAAAAIAA

野性

团本

BcGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIFSikkEJFNAJxBSCAAAAAAKCgkAgISCBJIhWCAAAAAAgEA

大米

BcGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIRSTLJSSSkAgEJSCAAAAAAKCgkAgISCBJIhWCAAAAAAgEA

守护

团本

BgGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASEJJplAkEJQEJNKCAOACSgkkkkkAAAAAAAAQEA

大米

BgGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASEJJpkAkEJQEJNKAAIJJBSSSSSiAAAAAAAAAA

平衡

团本

BYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoAkkkIikkAQIJAaBJJhmgQI0SkkQkUAI

大米

BYGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoAkkkIikkAQIJAaBREpIHICJItkSiIBFA

魔兽世界10.0前夕全职业专精天赋树代码一览

1、玩家可以参考小编上面分享的专精天赋树代码,直接导入即可。

2、游戏中不同职业、玩法以及模式的专精天赋树代码是不同的。

3、建议玩家根据自身的需求以及副本的特点来进行选择。